تعرفه ها

محتوای کاربران را در لحظه بررسی کنید

یک ماهه
یک ساله
شخصی
60,000 تومان
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از زبان فارسی
محدودیت ارسال نظرات در ساعت
1 دامین
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی بوسیله تیکت
ثبت نام
پیشرفته محبوبترین
500,000 تومان
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی
محدودیت ارسال نظرات در دقیقه
1 دامین
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی بوسیله تیکت
مقابله با حمله XSS
حذف ایمیل، تلفن و آدرس تبلیغاتی
قابلیت برچسب گذاری
قابلیت سفارشی‌سازی
دسترسی کامل به API
ثبت نام
تجاری
تماس بگیرید
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از چندزبان
عدم محدودیت ارسال نظرات
دامین نامحدود
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی 24 ساعته
مقابله با حمله XSS
حذف ایمیل، تلفن و آدرس تبلیغاتی
قابلیت برچسب گذاری
قابلیت سفارشی‌سازی
دسترسی کامل به API
بررسی عملکرد کاربران
رمزگذاری SSL
گزارش‌گیری پیشرفته
ارایه SLA
ثبت نام
شخصی
540,000 تومان
  25 درصد تخفیف
  180,000 تومان صرفه‌جویی در سال
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از زبان فارسی
محدودیت ارسال نظرات در ساعت
1 دامین
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی بوسیله تیکت
ثبت نام
پیشرفته محبوبترین
4,500,000 تومان
  25 درصد تخفیف
  1,500,000 تومان صرفه‌جویی در سال
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی
محدودیت ارسال نظرات در دقیقه
1 دامین
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی بوسیله تیکت
مقابله با حمله XSS
حذف ایمیل، تلفن و آدرس تبلیغاتی
قابلیت برچسب گذاری
قابلیت سفارشی‌سازی
دسترسی کامل به API
ثبت نام
تجاری
تماس بگیرید
  به میزان مصرف، پرداخت کنید
  بر اساس نیاز خود از سرویس‌های ما بهره مند شوید
تعداد درخواست نامحدود
طول نامحدود نظرات
بررسی نظرات محاوره‌ای
تشخیص غلط املایی و نویز
پشتیبانی از چندزبان
عدم محدودیت ارسال نظرات
دامین نامحدود
افزونه‌های CMS
آمار لحظه‌ای
پشتیبانی 24 ساعته
مقابله با حمله XSS
حذف ایمیل، تلفن و آدرس تبلیغاتی
قابلیت برچسب گذاری
قابلیت سفارشی‌سازی
دسترسی کامل به API
بررسی عملکرد کاربران
رمزگذاری SSL
گزارش‌گیری پیشرفته
ارایه SLA
ثبت نام